Tekstiilitöö

Prindi

põhikooli baasil 120 õppenädalat (3 aastat) 
keskkooli baasil sessioonõppena 80 õppenädalat (2 aastat) 
 
Õppekava läbimisel omandatakse teadmised ja praktilised oskused töötamaks oskuskäsitöölisena käsitööettevõttes. Lõpetanu saab kutse(kesk)hariduse.

Eriala lõpetajal on võimalus taotleda rahvakunsti- ja käsitöömeistri II taseme kutsetunnistust. 

Õppekava sisu


Üldõpingud
Sissejuhatus õpingutesse
Tekstiilmaterjalid
Õmblemise põhialused
Silmuskudumise põhialused
Heegeldamise põhialused
Tikkimise põhialused
Kangakudumise põhialused
Tekstiilide kompositsioon
Eesti tekstiilipärand ja tänapäev
Rahvakunsti alused
Joonistamine
Kompositsiooni alused
Muistne käsitöö
Tootearendus
Majandusõpetus
Tööseadusandluse alused
Töökeskkonnaohutuse alused
Suhtlemise alused
Arvutikasutuse ja asjaajamise alused
Kutsealane võõrkeel (inglise/saksa)


Valikõpingud
Rahvuslikud motiivid rõivastuses
Lapitöö
Vööd ja paelad
Fotograafia alused
Kirjakunst
Moejoonis
Projektide kirjutamine
Taimeseade
Praktika käsitööettevõttes 20 õppenädalat.


Põhikooli baasil õppijatele keskhariduslikud üldained: eesti keel, kirjandus, võõrkeel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, ajalugu, inimeseõpetus, kunst, muusika, kehaline kasvatus, ühiskonnaõpetus.


Võimalused õpingute jätkamiseks
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala. 
Tartu Kõrgem Kunstikool tekstiilikunsti eriala. 
Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini eriala.

 

Aianduskool pakub tasulist B-kategooria autojuhiloa koolitust.

Floristika

Prindi

Põhikooli baasil õppeaeg 3 a.
Keskkooli baasil õppeaeg 2 a.

 

Põhiõpingute käigus saad palju mitmekülgseid teadmisi ja praktilisi oskusi lillekaubanduses töötamiseks ja ametiruumide ning kodu kujundamiseks.
Meil õpid –

 • ilutaimi;
 • tarbetaimi;
 • värvust ja kompositsiooni;
 • stiiliõpetust;
 • materjaliõpetust;
 • leina- ja  pulmafloristikat;
 • temaatiliste pärgade, kimpude, seadete, vanikute valmistamist;
 • lillede ja muu floristilise materjali säilitamist ja pakendamist;
 • kingituste, meenete pakkimist ja kaunistamist;
 • ruumide, vaateakende dekoratsioonide valmistamist ja ruumide dekoreerimist;
 • büroo- ja eluruumide disainimist toataimedega;
 • majandust ja ettevõtlust;
 • arvutikasutust;
 • suhtlemist ja klienditeenindust;
 • erialast võõrkeelt.
 • valikõpingute käigus õpid vajalikku eriala täiendamiseks:
 • ikebanat;
 • kirjakunsti;
 • etiketti.

Lisaks õpid keskhariduse omandamiseks vajalikke üldaineid.

Õpingud muudame huvitavaks: õppeekskursioonidega üle Eesti ja naaberriikidesse, näitustega, messidel osalemisega, rahvusvaheliste erialavõistlustega, teemapäevadega, sportimis-võimalustega ja –võistluste ning huviringidega.

Praktiline õpe toimub – kooli juures ja firmades, õpilasvahetuse korras Saksamaal, Soomes, Rootsis, Prantsusmaal jt riikides, kus tegeletakse floristikaga ja lillekaubandusega.

Tööd leiad – ettevõtetes üle Eesti ja mujal maailmas, kus tegeletakse aianduse ja lillekaubandusega.
NB! Lõpetanu saab kutse(kesk)hariduse ja võimaluse sooritada aednik I ja florist I, II kutseeksamid, vastava kutsetunnistuse saamiseks.
 

Aianduskool pakub tasulist B-kategooria autojuhiloa koolitust.

Keskkonnakaitse

Prindi

Keskhariduse baasil, õppeaeg 2 aastat.
Eriala saab õppida nii päevaõppes kui ka sessioonõppes.

Õppekava sisu:

Üldõpingud

 • Töökeskkonnaohutus ja tööseadusandlus
 • Majandus ja ettevõtlus
 • Arvutiõpetus ja asjaajamine
 • Suhtlemine ja klienditeenindus
 • Kutsealane võõrkeel

Põhiõpingud

 • Eesti loodus
 • Looduskaitse
 • Keskkonnakaitse
 • Keskkonnakorraldus ettevõttes
 • Eesti metsad ja metsakasutus
 • Ulukibioloogia ja jahindus
 • Projektide kirjutamine
 • Mahepõllumajandus
 • Bioloogilised lagundajad
 • Sissejuhatus keskkonnakeemiasse
 • Keskkonnafüüsika
 • Maastikuhooldus ja pargimajandus
 • Regionaalplaneerimine
 • Dendroloogia 

Valikõpingud

 • Loodusfotograafia
 • Jäljed ja helid looduses
 • Maaparandus maamõõdu alustega
 • Loodusvarade kasutamine ja kaitse
 • Metsamarja ja -seene kasvatus
 • Loodusturism
 • Geodeesia 

Praktikakohad

 • Keskkonnaamet
 • Keskkonnainspektsioonid
 • Puhkealad
 • Rahvuspargid
 • Kohalikud omavalitsused

NB! Lõpetanu saab kutsehariduse.

Aianduskool pakub tasulist B-kategooria autojuhiloa koolitust.

Maastikuehitus

Prindi

Õppekava lühikirjeldused

Õppeaeg

põhihariduse baasil (päevaõpe) 3.5 aastat, 
keskhariduse baasil (päeva- ja sessioonõpe) 2.5 aastat.

Põhiõpingute käigus saad palju mitmekülgseid teadmisi ja praktilisi oskusi haljasalade rajamiseks ja hooldamiseks.
Meil õpid:

 • ilutaimi;
 • tarbetaimi;
 • teede, platside, tugimüüride, treppide, terrasside, pergolate, piirete ja veesilmade ehitamist;
 • istutusalade (nt turbaaed, kiviktaimla) ning erinevate murude rajamist;
 • katusehaljastust;
 • majandust ja ettevõtlust;
 • arvutikasutust ja asjaajamist;
 • suhtlemist ja klienditeenindust;
 • erialast võõrkeelt.

Valikõpingute käigus on võimalik õppida palju vajalikku eriala täiendamiseks:

 • värvust ja kompositsiooni;
 • väikeaedade kujundusteemasid;
 • väikeaia kujundamist ja rajamist;
 • eriotstarbeliste haljasalade kujundamist;
 • kalmistu ja kalmukujundust;
 • sisehaljastuse kujundamist, rajamist ja hooldamist;
 • roosikasvatust;
 • mesindust;
 • šampinjoni ja austerserviku kasvatamist;
 • ilutaimede ajatamist;
 • taimeseadet ja vitspunutisi;
 • loodusfotograafiat;
 • erinevaid arvutiprogramme (AutoCAD, VectorWorks, SketchUp).

Lisaks õpid keskhariduse omandamiseks vajalikke üldaineid.

Õpingud muudame huvitavaks õppeekskursioonidega üle Eesti ja naaberriikidesse, näitustega, messidel osalemisega, rahvusvaheliste erialavõistlustega, teemapäevadega, sportimisvõimalustega ja –võistluste ning huviringidega.

Praktikal viibid – kooli juures ja firmades, õpilasvahetuse korras Saksamaal, Soomes, Rootsis, Prantsusmaal jt Euroopa riikides, kus tegeletakse haljastuse ja väikevormide ehitamisega.


Tööd leiad – üle Eesti kohalikes omavalitsustes, ettevõtetes ning mujalgi maailmas, kus tegeletakse aianduse, aia- ja maastikukujunduse, maastikuehituse ning väikevormide ehitamisega.

NB! Lõpetanu saab kutse(kesk)hariduse ja võimaluse sooritada aednik I ja maastikuehitaja II kutseeksamid, vastava kutsetunnistuse saamiseks.
 

Aianduskool pakub tasulist B-kategooria autojuhiloa koolitust.


Aiandus (abiaednik) integratsioonirühmale

Prindi

Põhihariduse (keskhariduse) baasil vene õppekeelega õpilastele, õppeaeg 1 aasta.

Loe edasi...