Tekstiilitöö

Prindi

põhikooli baasil 120 õppenädalat (3 aastat) 
keskkooli baasil sessioonõppena 80 õppenädalat (2 aastat) 
 
Õppekava läbimisel omandatakse teadmised ja praktilised oskused töötamaks oskuskäsitöölisena käsitööettevõttes. Lõpetanu saab kutse(kesk)hariduse.

Eriala lõpetajal on võimalus taotleda rahvakunsti- ja käsitöömeistri II taseme kutsetunnistust. 

Õppekava sisu


Üldõpingud
Sissejuhatus õpingutesse
Tekstiilmaterjalid
Õmblemise põhialused
Silmuskudumise põhialused
Heegeldamise põhialused
Tikkimise põhialused
Kangakudumise põhialused
Tekstiilide kompositsioon
Eesti tekstiilipärand ja tänapäev
Rahvakunsti alused
Joonistamine
Kompositsiooni alused
Muistne käsitöö
Tootearendus
Majandusõpetus
Tööseadusandluse alused
Töökeskkonnaohutuse alused
Suhtlemise alused
Arvutikasutuse ja asjaajamise alused
Kutsealane võõrkeel (inglise/saksa)


Valikõpingud
Rahvuslikud motiivid rõivastuses
Lapitöö
Vööd ja paelad
Fotograafia alused
Kirjakunst
Moejoonis
Projektide kirjutamine
Taimeseade
Praktika käsitööettevõttes 20 õppenädalat.


Põhikooli baasil õppijatele keskhariduslikud üldained: eesti keel, kirjandus, võõrkeel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, ajalugu, inimeseõpetus, kunst, muusika, kehaline kasvatus, ühiskonnaõpetus.


Võimalused õpingute jätkamiseks
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala. 
Tartu Kõrgem Kunstikool tekstiilikunsti eriala. 
Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini eriala.

 

Aianduskool pakub tasulist B-kategooria autojuhiloa koolitust.