Viinamarjakasvatus 27.09.2013

Prindi

Kursus: Viinamarjakasvatus

Koht: Räpina Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Aeg: 27.sept.2013 kell 10.00

Maht: 34 tundi, 4 õppepäeva

Hind: Osalemine ühel õppepäeval 35€,  kogu kursus 100€ (võimalik osaleda töötukassa koolituskaardi alusel)

Õppejõud: Jaan Kivistik, Toivo Niiberg

 

Kursus “Viinamarjakasvatus” 40 tundi

 

I Kursuse eesmärk ja väljund:

Kursuse läbinu:
 • tunneb viinapuude soovitussorte ja liike, millest need on aretatud;

 • teab viinapuude paljundamisviise, oskab valida paljasjuurseid ja nõuistikuid, säilitada neid istutamiseni, istutada, hooldada esimesel kasvuaastal ning talvel;

 • oskab viinapuid lõigata suve kestel ja sügisel ning katta neid sõltuvalt sordi talvekindlusest;

 • tunneb olulisemaid viinapuude kahjustajaid ja nende tõrjeviise;

 • teab viinamarjade säilitamise, hoidistamise ja veini valmistamise võimalusi.

 
II Kursuse struktuur, sisu ja maht:
Kursus on 40 tunnine täienduskoolitus alustavale aednikule, talunikule või huvilisele, kes soovib hakata kasvatama koduaias viinamarju.
Koolitus koosneb neljast õppepäevast (2 sügisel ja 2 suvel). Teoreetilist õppetegevust koos ekskursiooniga 22 h, praktilist õppetegevust 12 tundi ja iseseisvat tööd 6h
Lisaks kinnistatakse õppepäeval omandatut koduaias.
 
III Käsitletavad põhiteemad õppepäevadel:
1. õppepäev - reede, 27.09.2013 kell 10.00
 • Soovitussordid ja liigid, millest need on aretatud

 • Istikute valik ja säilitamine

 • Marjade säilitamine ja hoidistamine 

 • Viinamarjavein ja selle valmistamine 

Praktiline töö
 • Viinamarjade koristamine

Iseseisev töö
 • Viinamarjad koduaias

 
2. õppepäev - oktoobri lõpp 2013
 • Viinapuu bioloogia 

 • Viinapuude paljundamine

 • Sügislõikus ja katmine talveks

Praktiline töö
 • Sügislõikus ja talveks katmine

 • Pistokste lõikamine iseseisva töö jaoks

3. õppepäev - mai lõpp 2014
 • Istikute valik ja istutamine

 • Toestamine ja suvine lõikus

 • Toidud võrsetest

 • Taimekahjustajad

Praktiline töö
 • Istutamine

 • Suvine lõikus 

Iseseisev töö
 • Iseseisva töö esitamine (paljundamine pistokstega)

 
4. õppepäev - juuli lõpp 2014
 • Lauaviinamarjade kasvatamine kasvuhoones

Praktiline töö
 • Suvine lõikus ja valmiva saagi hooldamine 

Ekskursioon – 6 t
 • Pruuli-Kaska talu, OÜ Võrumari (Meelis Värnik), Jaak Eensalu (Otepää) või Hendrik Timmusk (Räpina)

 
IV Soovituslikud materjalid osalejale :
 • Veebilehed:

 • Raamatud:

Maalehe viinamarjaraamat 2012
Viinamarjad koduaiast 1996
Viinamarjad Eestis 2006
Viinamari aias ja köögis 2002
 
 
14. Lõpetamise tingimused:
     • Edukalt kursuse läbinutele väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus

     • Ühel õppepäeval osalenutele väljastatakse vastav tõend koolituspäevast osavõtu kohta

 
15. Kursuse läbiviija ja kvalifikatsioon:
Jaan Kivistik - Räpina Aianduskooli puuviljanduse ja viinamarjakasvatuse kutseõpetaja, õpikute autor. Lõpetanud EPA 1970.a. agronoomina. Puuviljanduse ja marjakasvatusega tegelenud aastakümneid, sealjuures viinapuude kasvatamisega aastast 1970. Tema viinapuude sordikollektsioonis on poolsada sorti. On avaldanud artikleid ja 4 raamatut viinamarjadest.