Lilleseade alused algajale 09.10.2013

Prindi

Kursuse nimetus: Lilleseade alused algajale

Koht: Räpia Aianduskool, Pargi 32, Räpina

Toimumise aeg: 09.10 – 20.11. 2013

Maht: 40 tundi (7 õppepäeva)

Hind: kogu kursus 210 €; üksikutel õppepäevadel osalemisel ühe õppepäeva hind 40€

Kursuse eesmärg ja väljund: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised materjaliõpetuse, kujundusõpetuse ja lilleseadete tegemise põhialustest; teoreetilised ja praktilised oskused erinevate lilleseadetööde tegemiseks; arendada kursusel osalejas loomingulisust, iseseisvust.

Kursuse läbinu

a)teab ja tunneb:

kompositsiooniõpetuse aluseid;

materjaliõpetuse aluseid;

erinevate lilleseadete tegemisel kehtivaid nõudeid;

b)oskab:

kavandada oma töid;

kasutada põhi

tehnikaid ja kujundusvõtteid kimpude ja seadete tegemisel;

Kursuse sihtgrupp: Sihtgruppi piiritletud ei ole. Kursusele ootame lillesede huvilisi, kes soovivad saada algteadmisi lilleseades ja kindlustunnet edaspidiste eesmärkide seadmisel nii tööalaselt kui lisaväärtusena/oskusena igapäevaelus.

Õppepäevade ajad ja põhiteemad:

Õppepäevad algavad kell 10.00

I õppepäev: 09.okt. 2013 Kimbud

II õppepäev: 16.okt. Seaded

III õppepäev: 23.okt. Karkass ja selle kasutamine floristikas

IV õppepäev: 30.okt. Kõrged lilleseaded ja kimbud

V õppepäev: 06.nov. Värvus -ja kompositsiooniõpetus. Lilleseade värvi- ja

kompositsioonilahendused

VI õppepäev: 13.nov. Leinatööd lilleseades

VII õppepäev: 20.nov. Pulmatööd lilleseades

Kõik õppepäevad on sisustatud praktilise õppega.

 

Õppepäevade ajakava:

I ja VII õppepäevalII – VI õppepäeval

10.00 – 12.15 õppetegevus 10.00 – 12.15 õppetegevus

12.15 – 13.00 lõuna 12.15 – 13.00 lõuna

13.00 – 14.30 õppetegevus 13.00 – 15.15õppetegevus

 

Õppejõud: Räpina Aianduskooli floristika eriala kutseõpetajad Leili Alaoja-Rein ja Indrek Kaeli

Lisainfo:

* Kohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine

* Kursusel võimalik osaleda Töötukassa koolituskaardi alusel. Vastav info lisada kursusele registreerimisel.

* Võimalik osaleda ka üksitutel õppepäevadel

* Kursuse (40h) osalustasu võimalik maksta kahes jaos ( okt. ja nov.). Üksikul õppepäeval osalemistasu maksmine kohapeal õppepäeva alguses sularahas.

* Kursuse hind sisaldab õppematerjale ja lilleseade abivahendeid (erinevad paelad, traadid, alused)

* Riietuda kursuse spetsiifikale vastavalt ( riiete määrdumisvõimalus, käiakse ka õues materjale kogumas jne).