Leonardo da Vinci praktika

Prindi

Alanud on kandideerimine elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci õpirändeprojekti "Aiavärav Euroopasse" välispraktikatele, mis toimuvad kevadel ja suvel 2013.

"Leonardo da Vinci" on Euroopa kutsehariduse edendamisele suunatud koostööprogramm, mis toimib rahvusvaheliste projektide kaudu. Räpina Aianduskool on osalenud programmis alates 2000. aastast. Vahetusprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal mõnes välisriigi organisatsioonis töötades. Välispraktika alleesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel vajadusel asuda tööle ka väljaspool Eestit. Räpina Aianduskoolil on parnterkoolid Saksamaal, Prantsusmaal, Soomes, Rootsis, Austrias, Hollandis, Lätis, Šveitsis ja Inglismaal.

2013. aasta kevadel ja suvel toimuvad praktikad:

Maastikuehitus:
Erfurt, Saksamaa 05.05-25.05.2013 - Ernst-Benary-Schule Erfurt

Selles koolis saab omandada aianduse, floristika ja maastikuehituse eriala ning juuksuri, koka ja kosmeetiku ametit. Kõikidel erialadel kokku õpib koolis ligikaudu 1600 õpilast. Õppetöö koolis vaheldub praktikaga ettevõtetes. Erfurt, Thüringeni liidumaa pealinn, kus elab ligikaudu 200 000 elanikku, on tuntud oma rohelisuse ja aianduslike traditsioonide poolest. Linnas ja selle lähiümbruses on kokku üle 9000 pargi ja haljasala. Linnas tegutsevad pika ajalooga rahvusvahelised aianduslikud ettevõtted.
http://www.ebserfurt.de/

 

Lepaa, Soome 05.05-01.06.2013 - HAMK University of Applied Sciences – Lepaa Unit

HAMK University of Applied Siences on Soomes tegutsev suur rakenduskõrgharidust pakkuv kutsekool, kus õpetatakse põhi- ja keskhariduse baasil nii noori kui ka täiskasvanud õppijaid. Kool on jagatud erinevateks osakondadeks. Räpina Aianduskooli partneriks on HAMK Lepaa Unit. Lepaal õpetatakse aiandust ja maastikuehitust. Aianduses saab spetsialiseeruda köögivilja tootmisele, puuvilja ja marjakasvatusele, puukoolindusele, katmikala e. kasvuhoone taimekasvatusele ning veini tootmisele puuviljadest ja marjadest. Maastikuehituses õpitakse erinevaid rajatistes kasutatavaid materjale, taimi, masinaid, maa-ala planeerimist ning haljastusplaani koostamist.
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Organisaatiojatoimipaikat/Toimipaikat_kartat/Lepaa

 

Prantsusmaa 12.05-08.06.2013 - Maison Familiale Horticole de Machecoul

Maison Familiale Horticole de Machecoul on Lääne-Prantsusmaal väikeses Machecouli linnas asuv aianduserialasid õpetav kutseõppeasutus. Koolis õpib põhikooli baasil kokku ligikaudu 300 õpilast. Õpetatakse maastikuehitust, puukoolimajandust ning aiandust (spetsialiseerumisega köögiviljandusele ja iluaiandusele). Õppesüsteem erineb meie mõistes tavapärasest kutseharidusest: nädalane teoreetiline õppetöö koolis vaheldub mõnenädalase praktikaga ettevõttes. Seejuures kogub õpilane kõigepealt kogemusi praktikal ja alles seejärel omandab koolis teooreetilised teadmised.  
Machecouli linnas tegutseb mitmeid heal tasemel puukoole ning haljastusega tegelevaid ettevõtteid ja asutusi, mis on praktikakohtadeks nii nende kui ka meie kooli õpilastele.   
http://www.formation-horticole.org

 

Paderborn, Saksamaa 25.08-28.09.2013 - Gregor Mendel Berufskolleg

Gregor Mendel Berufskolleg asub Lääne-Saksamaal Paderborni linnas, kus elab ligikaudu 145 000 elanikku. Koolis õpetatakse põllumajandust, aiandust ning maastikuehitust. Õppimine toimub duaal-süsteemis, kaks nädalat õpivad õpilased koolis ja kaks nädalat viibivad praktikal ettevõttes. Kuna õppetöö koolis ja ettevõttes on omavahel tihedalt seotud, on koolil väga head suhted Parderborni ja seal ümbruses tegutsevate aiandusfirmadega. Needsamad ettevõtted on olnud headeks praktikakohtadeks ka meie kooli õpilastele.
http://www.kreis-paderborn.de/bk/angebote/01_fos/bio-und-umwelttechnologie.php

 

Aiandus:
Mikkeli, Soome 28.04-25.05.2013 - South Savo Vocational College

South Savo Vocational College on suur kompleksõppeasutus, kus kokku õpib üle 7500 õpilase. Meie partneriks on selle kompleksi üks seitsmest osakonnast - Otava aianduse osakond. Kool asub looduskaunil ja -kaitsealusel rannikualal 13 km kaugusel Mikkeli linnast. Suured pargialad rikkaliku taimevalikuga, uued kasvuhooned ja muud kaasaegsed õpetamistingimused kindlustavad head praktikavõimalused. Otava koolituskeskuses õpetatakse erinevate suunitlustega aednikke, kes spetsialiseeruvad aiandustoodangule, lille- ja aianduskaupadele või haljasalade rajamisele. Koolil on oma puuvilja- ja marjaaed, põllud ja kasvuhooned, kus töötavad kõrgete praktiliste oskustega sõbralikud juhendajad.
http://www.esedu.fi

 

Erfurt, Saksamaa 05.05-25.05.2013 - Ernst-Benary-Schule, Erfurt

Selles koolis saab omandada aianduse, floristika ja maastikuehituse eriala ning juuksuri, koka ja kosmeetiku ametit. Kõikidel erialadel kokku õpib koolis ligikaudu 1600 õpilast. Õppetöö koolis vaheldub praktikaga ettevõtetes. Erfurt, Thüringeni liidumaa pealinn, kus elab ligikaudu 200 000 elanikku, on tuntud oma rohelisuse ja aianduslike traditsioonide poolest. Linnas ja selle lähiümbruses on kokku üle 9000 pargi ja haljasala. Linnas tegutsevad pika ajalooga rahvusvahelised aianduslikud ettevõtted.
http://www.ebserfurt.de/

 

Šveits 05.05-01.06.2013 - Kantonale Gartenbauschule Oeschberg

Oeschbergi aianduskoolis õpib paarsada õpilast üle kogu Šveitsi ning kool asub 14.sajandil ehitatud mõisahoones, mida ümbritseb 9 hektari suurune park ning millele lisaks ümbritseb kooli veel 3 hektaril puu- ja köögiviljaaedu ning kasvuhooned. Õpilastele on seal loodud väga head tingimused erialaseks praktikaks.
http://www.oeschberg.ch/Deutsch/index.asp

 

Lepaa, Soome 05.05-01.06.2013 - HAMK University of Applied Sciences – Lepaa Unit

HAMK University of Applied Siences on Soomes tegutsev suur rakenduskõrgharidust pakkuv kutsekool, kus õpetatakse põhi- ja keskhariduse baasil nii noori kui ka täiskasvanud õppijaid. Kool on jagatud erinevateks osakondadeks. Räpina Aianduskooli partneriks on HAMK Lepaa Unit. Lepaal õpetatakse aiandust ja maastikuehitust. Aianduses saab spetsialiseeruda köögivilja tootmisele, puuvilja ja marjakasvatusele, puukoolindusele, katmikala e. kasvuhoone taimekasvatusele ning veini tootmisele puuviljadest ja marjadest. Maastikuehituses õpitakse erinevaid rajatistes kasutatavaid materjale, taimi, masinaid, maa-ala planeerimist ning haljastusplaani koostamist.
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Organisaatiojatoimipaikat/Toimipaikat_kartat/Lepaa


Austria 06.05-02.06.2013 - Bildungszentrum Gartenbau Langenlois

Bildungszentrum Gartenbau kool on Austria suurim aianduses kutseharidust andev kool. Koolis õpib ligikaudu 200 noort aianduse, floristika ja maastikuehituse erialadel. Koolis tegutseb ka kursustepõhine täiskasvanute osakond. Kooli läheduses asub õppemajand, mille kasvuhoonetes kasvatatakse köögivilja-, ilu-ja toataimi. Samuti puukool ning mitmed põllud köögiviljataimede kollektsioonidega. Eriliseks võib Langenloisi õppemajandit pidada seetõttu, et seal kasvatatakse ajaloolisi ja haruldasi taimesorte. Langenloisi piirkond on ka tuntud veinipiirkond, kust leiab palju viinamarjaistandikke.
http://www.gartenbauschule.at/


Prantsusmaa 12.05-08.06.2013 - Maison Familiale Horticole de Machecoul


Maison Familiale Horticole de Machecoul on Lääne-Prantsusmaal väikeses Machecouli linnas asuv aianduserialasid õpetav kutseõppeasutus. Koolis õpib põhikooli baasil kokku ligikaudu 300 õpilast. Õpetatakse maastikuehitust, puukoolimajandust ning aiandust (spetsialiseerumisega köögiviljandusele ja iluaiandusele). Õppesüsteem erineb meie mõistes tavapärasest kutseharidusest: nädalane teoreetiline õppetöö koolis vaheldub mõnenädalase praktikaga ettevõttes. Seejuures kogub õpilane kõigepealt kogemusi praktikal ja alles seejärel omandab koolis teooreetilised teadmised.  
Machecouli linnas tegutseb mitmeid heal tasemel puukoole ning haljastusega tegelevaid ettevõtteid ja asutusi, mis on praktikakohtadeks nii nende kui ka meie kooli õpilastele.   
http://www.formation-horticole.org


Floristika:

Erfurt, Saksamaa 05.05-25.05.2013 - Ernst-Benary-Schule Erfurt

Selles koolis saab omandada aianduse, floristika ja maastikuehituse eriala ning juuksuri, koka ja kosmeetiku ametit. Kõikidel erialadel kokku õpib koolis ligikaudu 1600 õpilast. Õppetöö koolis vaheldub praktikaga ettevõtetes. Erfurt, Thüringeni liidumaa pealinn, kus elab ligikaudu 200 000 elanikku, on tuntud oma rohelisuse ja aianduslike traditsioonide poolest. Linnas ja selle lähiümbruses on kokku üle 9000 pargi ja haljasala. Linnas tegutsevad pika ajalooga rahvusvahelised aianduslikud ettevõtted.
http://www.ebserfurt.de/

 

Holland 05.05-01.06.2013 - AOC Groene Welle

AOC Groene Welle on põllumajanduslik kutsekool Zwolle linnas, kus päevases õppes õpib 1700 õpilast ja täiskasvanud õppijaid osalise ajaga on 1600. Kool pakub eelkutseõpet 12 – 16 aastastele noortele, töökohapõhist kutseõpet 16 – 22 aastastele ning osalise ajaga kursusi täiskasvanutele. Õppetöö koolis on kompetentsipõhine, õpilane ise valib endale sobiva õppekava, õpib vastavalt enda tasemele. Praktika toimub ka kohalikes ettevõtetes.
http://www.groenewelle.nl/

 

Läti 05.08-30.08.2013 - Bulduru Dārzkopības vidusskola

Bulduri Aianduskool Jurmalas on vanim aianduskool Baltikumis, asutatud 1910. aastal. Täna saab koolis õppida erineva suunitlusega aianduse erialasid nagu näiteks pargiaednik ja puuviljanduse aednik, lisaks õpetatakse koolis floristikat, hotelli- ja toitlustusteenindust. Aianduse õppimiseks on koolil olemas oma õppemajand, kasvuhooned, põllud nii aednikele kui ka floristidele taimmaterjali ettekasvatamiseks.
http://www.bulduri.lv/

 

Kandideerimiseks esita AVALDUS ja Europassi CV (inglise või saksa keeles) (kindlasti koos dokumendifotoga!) Räpina Aianduskooli projektijuhile elektrooniliselt See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Lisaks ootame kõigilt osaleda soovijatelt lühikest võõrkeelset (inglise, saksa) motivatsioonikirja (kuni 1 A4 kl), mis põhjendaks praktika vajadust ja praktikandi sobivust.
https://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=et_EE

Avaldusi võetakse vastu kuni 23.11.2012

Lisainfo:
Tuuli Tubin
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Tel. 54004090

--------------------------------------------------------------

Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci õpirändeprojekti "Aiavärav Euroopasse" välispraktikad 2012. aasta  sügisel:

"Leonardo da Vinci" on Euroopa kutsehariduse edendamisele suunatud koostööprogramm, mis toimib rahvusvaheliste projektide kaudu. Räpina Aianduskool on osalenud programmis alates 2000. aastast. Vahetusprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal mõnes välisriigi organisatsioonis töötades. Välispraktika alleesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel vajadusel asuda tööle ka väljaspool Eestit. Räpina Aianduskoolil on parnterkoolid Saksamaal, Prantsusmaal, Soomes, Rootsis, Austrias, Hollandis, Lätis, Šveitsis ja Inglismaal.

2012. aasta sügisel aset leidvad praktikad:

Maastikuehitus:
Inglismaa 02.09-22.09.2012 (3 nädalat, 120 tundi) - English Heritage Osborne House

Floristid:
Läti 02.09-29.09.2012 (4 nädalat, 160 tundi) - Bulduru Dārzkopības vidusskola
Soome 18.11-15.12.2012 (4 nädalat, 160 tundi) - Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/ Keudan aikuisopisto

English Heritage on ühendus, mille ülesandeks on säilitada, taastada, hoida, uurida, tutvustada ja propageerida inglise kultuuripärandit, sh ka maailmakuulsat inglise aiakultuuri. English Heritage maastike ja aedade osakonna alla kuuluvad kõik riiklikud muinsuskaitse all oleavd pargid ja aiad. Käesolevas projektis on vastuvõtjaks Isle of Wighti saarel asuv Osborne House, mis sai alguse 1845. aastal, kuninganna Victoria rajas sinna oma suveresidentsi. Lossi ümbritseb 810 ha maa-ala, mis hõlmab endas metsaparki, puisniite, müüriaeda ning lossiesiseid parterpeenraid. Erinevate aiaosade taimestus on vastavalt ajastule, kasutatakse vanu taimesorte ja liike. Osborne House'i kohta leiab infot: http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/osborne-house/

Lätis asuv Bulduri Aianduskool Jurmalas on vanim aiandsukool Baltikumis, asutatud 1910. aastal. Täna saab koolis õppida erineva suunitlusega aianduse erialasid nagu näiteks pargiaednik ja puuviljanduse aednik, lisaks õpetatakse koolis floristikat, hotelli- ja toitlustusteenindust. Aianduse õppimiseks on koolil olemas oma õppemajand, kasvuhooned, põllud nii aednikele kui ka floristidele taimmaterjali ettekasvatamiseks. www.bulduri.lv

Soomes, Keudas asub suur kutseõppekeskus, mille alla on koondunud mitme eriala/valdkonna kutseõppeasutust. Mäntsälä osakond on spetsialiseerunud looduslikele erialadele nagu aiandus, põllumajandus, ökoturism ning floristika. Koolis õpib kokku umbes 500 õpilast, õpetajaid on ligi 80.
Keuda-Mäntsälä kool kuulub floristika koolide ühendusse FLORNET juba aastast 1997. www.keuda.fi

Avalduste esitamise tähtaeg 11.06.2012.


------------------------------------------

Euroopa elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci õpirändeprojekti „Uued erialased oskused ja kogemused Euroopast!“ raames on kandideerimine välispraktikatele, mis toimuvad 2012.aasta kevadsuvel ja sügisel, selleks korraks lõppenud.
Uued praktikavõimalused loodame välja kuulutada 2012.aasta juunikuus.

"Leonardo da Vinci" on Euroopa kutsehariduse edendamisele suunatud koostööprogramm, mis toimib rahvusvaheliste projektide kaudu. Räpina Aianduskool on osalenud programmis alates 2000. aastast. Vahetusprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal mõnes välisriigi organisatsioonis töötades. Välispraktika alleesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel vajadusel asuda tööle ka väljaspool Eestit. Räpina Aianduskoolil on partnerkoolid Saksamaal, Prantsusmaal, Soomes, Rootsis, Austrias, Hollandis ja Lätis; alates 2011.aastast uue partnerina ka Šveitsis.

2012. aasta praktikate toimumisajad:

Floristika (praktikad toimuvad valdavalt lillepoodides):

Soome Mäntsälä - 22.04-19.05.2012 (4 nädalat, 160 tundi) - Keuda Vocational College
Saksamaa Erfurt - 06.05-26.05.2012 (3 nädalat, 120 tundi) - Ernst-Benary-Schule Erfurt
Holland Zwolle - 06.05-02.06.2012 (4 nädalat, 160 tundi) - AOC Groene Welle

Maastikuehitus (praktikad toimuvad partnerkoolis ja ettevõtetes):

Saksamaa Erfurt - 06.05-26.05.2012 (3 nädalat, 120 tundi) - Ernst-Benary-Schule Erfurt

06.05-02.06.2012 (4 nädalat, 160 tundi)
Prantsusmaa Machecoul (Nantes) - Maison Familiale Horticole de Machecoul
Šveits Oeschberg - Kantonale Gartenbauschule
Rootsi Rättvik - Stiernhööksgymnasiet

07.05-03.06.2012 (4 nädalat, 160 tundi)
Austria Langenlois - Bildungszentrum Gartenbau Langenlois

19.08-22.09.2012 - (5 nädalat, 200 tundi)
Saksamaa Paderborn - Gregor-Mendel Berufskolleg

Aiandus (praktikad toimuvad partnerkoolis):

06.05-02.06.2012 (4 nädalat, 160 tundi)

 

Avaldusi võetakse vastu kuni 20.10.2011!!!

Otsustest antakse teada oktoobrikuu jooksul.

Lisainfo See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või + 372 50 18 227

Soome Mikkeli - South Savo Vocational College
Soome Lepaa - HAMK University of Applied Sciences
Šveits Oeschberg - Kantonale Gartenbauschule

 

 

Leonardo da Vinci projekti "Mixed Border" raames toimuvad käesoleval aastal praktikad seitsmes Euroopa riigis.
 
Leonardo da Vinci projekti " Roheliste näppudega Euroopasse" raames viibisid  möödunud aastal Räpina Aianduskooli õpilased aianduse, maastikuehituse ja floristi eriala välispraktikal meie kooli sõpruskoolides ja ettevõtetes Saksamaal, Soomes, Austrias, Prantsusmaal, Rootsis ning Hollandis.

Loe Leonardo da Vinci projekti praktikalugusid!

 

 • Kaire Truija praktiaklugu floristika praktikast Erfurtis 2010 aasta suvel
 • Austrias, 2010 aasta kevadel toimunud praktika kohta saab lähemalt lugeda Rünno Mooritsa blogist siit
 • Ave Pärn Saksamaa, Paderborni praktika 2009
 • Eva Luigas Inglismaa praktika 2009
 • Urve Leemets Saksamaa, Erfurti praktika 2009
 • Andra Pihlas Prantsusma, praktika 2009
 • Merike Teas Saksamaa, BUGA 2009
 • Anneli Patrail Saksamaa, BUGA 2009
 • Ingrid Sarv Prantsusmaa, praktika 2008  
 • Tiive Säre mälestused Erfurtist, 2008
 • Ruth Iloste praktika Saksamaal Paderbornis 2007
 • Karen Silts praktikal Norras, 2007
 • Liina Vaht kirjeldab praktikat Saksamaal, Erfurtis, 2005

  Vaata Leonardo da Vinci projektide pilte Pildialbumist!  

 • Leonardo da Vinci projektide välispraktikad aastatel 2000-2011

   

  Projekt ja partner   Riik   Aeg   Eriala   Arv  
  Projekt " Mixed border"  
  AOC Groene Welle Holland 26.04. – 23.05.11 florist/maastikuehitus 3
  South Savo Vocational College Soome 01.05. – 28.05.11 aiandus ja keskkonnakaitse 4 ja 2
  HAMK University of Applied Sciences Lepaa Soome 02.05. – 28.05.11 aiandus 2
  Bildungszentrum Gartenbau Langenlois Austria 08.05. – 04.06.11  maastikuehitus/aiandus 3

  Rättviki Gymnasium

  Rootsi 08.05. – 04.06.11  maastikuehitus/aiandus 2
  Maison Familiale Horticole (MFH) de Machecoul Prantsusmaa 09.05. – 05.06.11  maastikuehitus 4
  Ernst-Benary-Schule Erfurt Saksamaa 08.05. – 28.05.11

  florist/maastikuehitus/

  aiandus
  6
  Bulduru Dārzkopības vidusskola Läti 25.07. – 21.08.11 florist/aiandus 4
  Gregor-Mendel Berufskolleg Paderborn Saksamaa 21.08. – 24.09.11 maastikuehitus 3

  Projekt Roheliste näppudega Euroopasse! 2009-IVT-20/2009-IVT-20/22-3.2/439

    

  South Savo Vocational College Soome 09.05.10 - 05.06.10 aiandus 4
  HAMK University of Applied Sciences Lepaa Soome 09.05.10 - 05.06.10 aiandus 2
  AOC Groene Welle Holland 09.05.10 - 05.06.10 florist 3
   Bildungszentrum Gartenbau Langenlois Austria 16.05.10 - 12.06.10 aiandus/maastikuehitus
   Rättviky Gymnasium Rootsi 16.05.10 - 12.06.10 aiandus/maastikuehitus
   Centre de Formation Horticole des MFR Prantsusmaa 09.05.10 - 05.06.10 maastikuehitus
   Ernst Benary Schule Erfurt Saksamaa 16.05.10 - 05.06.10 floristid/maastikuehitus  7
   Gregor Mendel Berufskolleg Saksamaa  22.08.10 - 25.09.10  maastikuehitus  3
    SALO Neue Zeiten AG Saksamaa 22.08.09 - 19.09.09  maastikuehitus

   2 

  English Heritage Inglismaa 06.09.09 - 26.09.09 maastikuehitus

   2

  Projekt: Esimesed töökogemused rahvus-vahelisel aiandusmessil BUGA 2009-PLM-31/22-3.3/446    
   SALO Neue Zeiten AG  Saksamaa  22.08.09 - 19.09.09  maastikuehitus  3

  Projekt: Praktika - parim viis omandada oskusi LLP-LdV/IVT/2008/EE/021

  Mikkeli Vocational College Soome 04.05.09 - 31.05.09 aiandus 4

  HAMK Lepaa Unit

  Soome 11.05.09 - 14.06.09 aiandus, haljastus 4
  Centre de Formation Horticole des MFR Prantsusmaa 18.05.09 - 14.06.09 maastikuehitus 4
  Staatliche Berufsbildende Schule 5 Erfurt  Saksamaa

  10.05.09 - 07.06.09

  floristid, maastikuehitus

  7

  +1 õpetaja

  Gregor  Mendel Berufskolleg Paderborn  Saksamaa 17.08.09 - 20.09.09 maastikuehitus 3

  Projekt: Green Life LLP-LdV/IVT/2007/EE/025

  Centre de Formation Horticole des MFR Prantsusmaa

  14.09.08 - 11.10.08

  maastikuehitus 4
  Gregor  Mendel Berufskolleg Paderborn  Saksamaa 17.08.08 - 11.10.08 maastikuehitus,aiandus 4
  Staatliche Berufsbildende Schule 5 Erfurt  Saksamaa 29.06.08 - 19.07.08 flortist, maastikuehitus 8
  Rättvik Gymnasium Rootsi 04.05.08 - 31.05.08 aiandus, maastikuehitus 2
  Hämee Polytechnic Lepaa unit  Soome 04.05.08 - 21.06.08 aiandus 2
  Mikkeli Vocational College  Soome 04.05.08 - 31.05.08 aiandus 4
  Staatliche Berufsbildende Schule 5 Erfurt  Saksamaa 15.07.07 - 11.08.07 maastikuehitus 3
  Projekt: Gardenloppet EE 2006/ PL-A-035
  Gregor  Mendel Berufskolleg Paderborn  Saksamaa  15.08.07- 09.10.07  Maastikuehitus  3
  Gregor  Mendel Berufskolleg Paderborn  Saksamaa  15.08.07- 25.09.07  Aiandus  4
  Hämee Polytechnic Lepaa unit  Soome  01.08.07- 25.09.07  Aiandus, maastikuehitus  4
  Mikkeli Vocational College  Soome  02.05.07- 29.05.07  Aiandus  6
  Gjennestad Horticulture College  Norra  02.07.07- 26.08.07  Aiandus  3
  Centre de Formation Horticole des MFR Prantsusmaa  17.09.06- 14.10.06  Maastikuehitus  3
  Gregor Mendel Berufskolleg Paderborn  Saksamaa  15.08.06- 09.10.06  Maastikuehitus  3
  Hämee Polytechnic Lepaa unit  Soome  01.08.06- 25.09.06  Haljastus  2
  Staatliche Berufsbildende Schule 5 Erfurt  Saksamaa  19.06.06- 09.07.06  Floristika, maastikuehitus, aiandus  9
  Greenpower EE 2005/ PL-A-031          
  Staatliche Berufsbildende Schule 5 Erfurt  Saksamaa  05.06.05- 22.06.05  Floristika  10
  Päijänne Institute  Soome  15.08.05- 13.09.05  Keskkonnakaitse  2
  Hämee Polytechnic Lepaa unit  Soome  01.08.05- 27.09.05  Maastikuehitus  2
  Centre de Formation Horticole des Maisons Familiales  Prantsusmaa  03.09.05- 30.09.05  Maastikuehitus  3
  Hämee Polytechnic Lepaa unit  Soome  02.05.06- 22.06.06  Aiandus  2
  Mikkeli Vocational College  Soome  02.05.06- 27.05.06  Aiandus  8
  InterNatural EE-2004/ PL-A-069           
  Mikkeli Vocational College  Soome  4 nädalat  Aiandus  6
  Päijänne Institute  Soome  4 nädalat  Keskkonnakaitse  3
  AOC de Groene Welle  Holland  4 nädalat  Maastikuehitus  3
  Centre de Formation Horticole des MFR Prantsusmaa  3 nädalat  Maastikuehitus  3
  Staatliche Berufsbildende Schule 5 Erfurt  Saksamaa  3 nädalat  Floristika  8
  2003 LeoGardo EE/2003/ PL-A-003          
  Staatliche Berufsbildende Schule 5 Erfurt  Saksamaa  3 nädalat  Floristika  10
  Lepaa  Soome  8 nädalat  Aiandus  6
  Mikkeli Vocational College  Soome  4 nädalat  Aiandus  6
  Gjennestad Horticulture College  Norra  8 nädalat  Aiandus  4
  Nexes Interculturals de Joves per Europa  Hispaania  12 nädalat  Aiandus, floristika  3
  Xena exchange and intercultural dynamics centre  Itaalia  12 nädalat  Keskonnakaitse  3
  Garden of Nations EE/2002/ PL-A-013           
  Lepaa Winery  Soome  8 nädalat  Aiandus  6
  Mikkeli Vocational College  Soome  4 nädalat  Aiandus  6
  Gjennestad Horticulture College  Norra  4 nädalat  Aiandus  4
  Agriom BV Florema Youngplants BV  Holland  8 nädalat  Floristid  3
  EE/2000/ PL-040            
  Mikkeli Vocational College  Soome  4 nädalat  Aiandus
Attachments:
Download this file (avalduse vorm.doc)avalduse vorm.doc243 Kb10/26/12 13:17