Räpina Aianduskoolis kursusel osalemise registreerimine

Nimi:   *
Isikukood:   *
Aadress:   *
Töökoht, amet:   *
Haridus:   * (põhi, kesk, kõrg)
Telefon:   *
e-mail:  
 
 
Kursus:   *
(Kursuse nimi, millel soovite osaleda)
Aeg:  
Koht:  
Põhjendus ja lisainfo: *
Olen tutvunud ja nõustun dokumendiga: "Räpina AK täiskasvanute koolituse üldine õppekorraldus"