Õppekorraldus

Prindi


 

Info ja registreerimine

E-N kell 8.00 - 16.00, R 8.00-15.00 telefoni teel:  796 1549 ja 53 461 209
e-post:
  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
registreerimisvorm: http://www.aianduskool.ee/registreerimine.php

 

Räpina AK täiskasvanute koolituse üldine õppekorraldus

Täiskasvanute koolitus toimub aastaringselt kursustena grupikoolitustel. Kursused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides

 

 1.Kursusele registreerumine

 1.1.Kõikidele kursustele tuleb eelnevalt registreeruda. Selleks on järgnevad võimalused:
 a)kooli kodulehel aianduskool.ee Menüü: Täienduskoolitus, vasakul veerus aken: REGISTREERU KURSUSELE.  Õnnestunud registreerimisel saate automaatse vastuse andmete edastamise kohta.
 b)telefoni teel 53 461 209 või 79 61 549 E-N 8.00- 16.00; R 8.00-15.00 (välja arvatud riiklikel pühadel ja puhkuste perioodil, millest teavitame kodulehel)
 c)meili teel  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 d)kohapeal, täiendkoolituse ruumis 333 ( Räpina Aianduskoolis Pargi 32, Räpina)
 1.2.Kursusele registreerimine lõpetatakse üldjuhul 3 tööpäeva enne koolituse  algust.
 1.3.Registreerimisavalduse täitmine ei tähenda automaatset kursusele pääsemist. Osavõtjate lõplik nimekiri selgub registreerumisaja lõpus. Õppegrupi komplekteerimisel eelistatakse  sihtgruppi kuulujaid.
 1.4.Enne koolituse algust võtab täienduskoolituse osakonna töötaja Teiega ühendust kas telefoni või e-posti teel ja täpsustab Teie poolt valitud kursusega seonduvat.

 

 2.Kursuse eest tasumine

 2.1.Üldjuhul toimub lühemate koolituste eest tasumine esimesel koolituspäeval sularahas kohapeal. Selle kohta väljastatakse maksekviitung. Kui koolituse eest maksab tööandja, siis tuleb osalejal esitada koolituse algul vastavasisuline garantiikiri tööandjalt. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva peale kursuse toimumise esimest korda.
 2.2.Erandjuhtudel on võimalik  pikemate kursuste puhul, kokkuleppel täiendkoolituse osakonnaga, tasuda osade kaupa.
 2.3.Kursuse tasu sisaldab üldjuhul õppetegevuse ettevalmistamist ja läbiviimist ning õppematerjaliga õpimappi. Koolitaja  ei kindlusta koolituselt puudujaid saamata jäänud õppematerjalidega.

 

 3.Kursusest loobumine

 3.1.Kursusest loobumisel tuleb sellest koheselt teavitada Räpina Aianduskooli täienduskoolituse osakonna töötajaid.
 3.2.Kursuse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

 

 4.Kursuse ärajäämine või edasilükkamine

Korraldajal on koolitusgrupi  mittetäitumisel õigus kursus ära jätta või kursuse toimumist edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel.

 

 5.Kursuse alustamine ja lõpetamine.

 5.1.Õppima asudes tuleb kõigil osalejatel täita vastav ankeet isikuandmetega.
 5.2.Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitusel osaleja allkirjaga vastaval registreerimislehel.
 5.3.Koolituse lõppedes väljastatakse Räpina Aianduskooli täiskasvanute täienduskoolituse tunnistus. Tunnistuse saamise eelduseks on koolitusel osalemine minimaalselt 80 % ulatuses ( kui ei ole õppekavas sätestatud teisiti) ja teiste õppekavast tulenevate nõuete täitmine (eksam, test, praktilised tööd, lõputöö jm).

 

 6.Soodustused

 6.1.Räpina Aianduskooli koolituse eest tasutud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.
 6.2.Kui koolitusel osaleb ühe tööandja juurest rohkem kui 5 inimest, on üldjuhul võimalik saada koolituse hinnast 5% soodustust kui ei ole konkreetse koolituse puhul sätestatud teisiti.
 6.3.Kursusel osalejatele kehtib soodushind ööbimisel Räpina Aianduskooli ühiselamus ( Nooruse tn.1). Ühe ööpäeva hind 6€ (sisaldab voodipesu)

 

 7.Sisekord

 7.1.Kursuslastel on õigus saada infot kursuse kohta, tutvuda kursuse õppekavaga ja õppekorralduseeskirjaga.
 7.2.Kursuslased peavad täitma töötervishoiu ja tuleohutuseeskirju, tegutsema hädaolukorras ( tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms.) vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate korraldusele; hoidma heaperemehelikult kooli ja kaasõppijate vara ning vahendeid ja tagastama need saadud seisukorras või hüvitama tekitatud kahju; täitma kooli töötajate korraldusi).
 7.3.Kursuslastel on üldjuhul keelatud kasutada mobiiltelefoni õppetunni ajal, ilmuda õppetööle narkootiliste ja uimastavate ainete mõju all, omada, tarvitada ja levitada alkoholi, narkootilisi ja uimastavaid aineid, külm- ja tulirelvi;
 7.4.Kõigil on keelatud suitsetada kooli ruumides ja väljaspool selleks ettenähtud kohti kooli territooriumil.

 

  
Lisanõuded                                                     LISA  1

 

I  Lisanõuded osalemiseks RKT (Riiklik Koolitustellimus) kursustel.

 NB! Riiklik koolitustellimus on perioodil 1.09.-13.12.2013 suunatud madala haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele.

1. RKT kursused on valdavalt osavõtjatele tasuta. Neid kursusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja
    Eesti riik programmi "Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused" raames.
2. Ühe tööandja juurest võib  koolitusgrupis osaleda kuni 3 inimest.
3. Ühe õppeaasta jooksul saab üks inimene osaleda maksimaalselt kahel RKT koolitusel.
4. Õppegrupis osalemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine.
5. Euroopa Liidu vahenditest  finantseeritud kursustel saavad osaleda kõik täiskasvanud inimesed, kes
- ei ole koolikohustuslikud (koolikohustuslikud ei ole need, kes on põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud)
- ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal
 
6. Koolil on õigus seada lisanõudeid kursuse alustamiseks (Näit.: kindlad eelteadmised, erialane haridus, valdkonnas töötamise kogemus vmt.)
7. RKT koolituse puhul ei kompenseerita toitlustamist, ööbimist, sõidukulusid jms.